PODRUČJE PRIMENE:

PACOFIX-5 se primenjuje za:

– lepljenje tvrdog drveta (posebno za lepljenje stolica), kao i za druga montažna i površinska lepljenja.

OPTIMALNI USLOVILEPUENJA:

Pritisak lepljenja: 0,2-1 MPa Vreme presovanja: 10-120 min.

Vlažnost drveta: 8-12 %

Temperatura lepka, drveta i okoline: 18-25’C Vlažnost vazduha: 60-70 %

Količina nanosa lepka: 150-200 g/mJ Obrada zalepljenih delova može se vršiti nakon 24h.

EKOLOŠKE INFORMACIJE:

Biorazgradivost: preko 801 Nema štetne efekte na okolinu.

ROK UPOTREBE: 6 meseci

NAČIN UPOTREBE:

Pre upotrebe lepak promešati i nanositi ravnomerno na površine koje se lepe mašinski ili ručno. Površina na koju se nanosi lepak mora biti prethodno pripremljenja, glatka, suva, bez prašine i masnoće. Deo neupotrebljenog lepka uvek držati u zatvorenoj ambalaži kako bi se izbeglo sušenje. Nakon završenog rada mašino i oprema se peru vodom, ier se osušeni film lepka može skinuti samo mehaničkim putem.

ISPITIVANJA:

Lepak je ispitan no zdravstvenu ispravnost (SI. list SFRJbr. 53/91 i SI. list SRJ br. 24/94,

28/96,37/02). Lepak zadovoljava zahteve standarda SRPS H.K2.021 za tip lepka 5.

PODACI O SIGURNOSTI:

Lepak je nezapaljiv, ne sadrži opasne i štetne materije i bezopasan je po ljudsko zdravlje.

SKLADIŠTENJE:

Lepak skladištiti na temperaturir

Čuvati od smrzavanje1

PROIZVODI

Kontakt

Telefon : 032/55-89-600
Fax : 032/55-89-601
Emailpacom@EUnet.rs
PACOM doo - Proizvodnja lepkova i boja

PACOM doo

Proizvodnja i uprava:
Pakovraće 63
32102 Čačak
telefon: +381 (0) 32-55-89-600
fax: +381 (0) 32-55-89-600
mobilni: +381 (0) 66-370-400
Prodaja:    +381 (0) 66-370-401
                    milun@pacom.rs
                    ivan@pacom.rs
 
Predstavništvo Beograd:
Milorada Bate Mihailovića 8
11210 Beograd
telefon: +381 (0) 11-271-76-78
Prodaja: +381 (0) 66-370-403
                beograd@pacom.rs
Kontakt

Vesti

Lokacija