Lepkovi

KAŠIRANJE Način primene

Slika Naziv Područje primene Ručno Valjak Disk Dizna
PACOL – 70
 • Kaširanje valovite lepenke i mikrovala hromokartonom
 • Izrada natron vreća
PACOL – 75
 • Kaširanje valovite lepenke i mikrovala papirom i hromokartonom
PACOL – 80
 • Kaširanje valovite lepenke i mikrovala papirom i hromokartonom
HILZNE Način primene

 

Slika Naziv Područje primene Ručno Valjak Disk Dizna
PACOL – 95
 • Izrada spiralno motane ambalaže – dozni visoke čvrstoće
 • Lepljenje omotnog papira na karton
PACOL – 95 U
 • Izrada spiralno motanih kartonskih cevi – hilzni (“korova”)
TRANSPORTNA AMBALAŽA Način primene

 

Slika Naziv Područje primene Ručno Valjak Disk Dizna
PACOL – 100 M
 • Izrada i zatvaranje kutija i kesa od nelakiranog i neštampanog hromokartona, papira i valovite lepenke
 • Izrada tvrdog poveza knjiga
PACOL – 120
 • Izrada i zatvaranje kutija i kesa od neštampanog i nelakiranog papira,
  hromokartona i valovite lepenke na brzim mašinama
PACOL – 120 D
 • Izrada i zatvaranje kutija i kesa od neštampanog i nelakiranog papira,
  hromokartona i valovite lepenke (nanošenje lepka pomoću dizne)
PAPIRNE KESE I VREĆE Način primene

 

Slika Naziv Područje primene Ručno Valjak Disk Dizna
PACOL – 100 M
 • Izrada i zatvaranje kutija i kesa od nelakiranog i neštampanog hromokartona, papira i valovite lepenke
 • Izrada tvrdog poveza knjiga
PACOL – 90L
 • Lepljenje dna papirnih kesa
KNJIGOVEZNICE Način primene

 

Slika Naziv Područje primene Ručno Valjak Disk Dizna
PACOL – 100 G
 • Izrada tvrdog i mekog poveza knjiga; ostala lepljenja u knjigoveznicama
 • Izrada kutija od valovite lepenke
PACOL – 150
 • Lajmovanje u knjigoveznicama
 • Visoka elastičnost spoja
KOMERCIJALNA AMBALAŽA Način primene

 

Slika Naziv Područje primene Ručno Valjak Disk Dizna
PACOL – 220
 • Izrada i zatvaranje kutija i kesa od štampanog i lakiranog papira i kartona ofsetnim ili vododisperzionim lakom
 • Lepljenje na brzim mašinama
PACOL – 220 DS
 • Izrada i zatvaranje kutija i kesa od štampanog i lakiranog papira i kartona, (nanošenje lepka pomoću dizne)
HLADNA PLASTIFIKACIJA Način primene

 

Slika Naziv Područje primene Ručno Valjak Disk Dizna
PACOL – 300
 • Plastifikacija, na hladno, lakiranog i štampanog papira i kartona folijom od obrađenog PP
PACOL – 301
 • Plastifikacija, na hladno, za ekstremne zahteve slepljenog spoja
 • Izrada i zatvaranje kutija i kesa od papira i kartona plastificiranog obrađenom folijom od PP
 • Tačkasto lepljenje natron vreća obrađenom PE folijom (zimska vreća)
PACOL – 302
 • Plastifikacija, na hladno, lakiranog i štampanog papira i kartona folijom od obrađenog PP za ekstremne zahteve slepljenog spoja
 • Izrada i zatvaranje kutija i kesa od papira i kartona plastificiranih folijom od obrađenog PP
PLASTIFICIRANA AMBALAŽA Način primene

 

Slika Naziv Područje primene Ručno Valjak Disk Dizna
PACOL – 302
 • Plastifikacija, na hladno, lakiranog i štampanog papira i kartona folijom od obrađenog PP za ekstremne zahteve slepljenog spoja
 • Izrada i zatvaranje kutija i kesa od papira i kartona plastificiranih folijom od obrađenog PP
PACOL – 320
 • Izrada i zatvaranje kutija i kesa od papira i kartona plastificiranih folijom od obrađenog PP
  Izrada i zatvaranje kutija od belo-belog kartona, lakiranog vododisperzionim lakom (termostabilan iznad 100°C)
PACOL – 340
 • Izrada kutija i kesa od papira i kartona, plastificiranih folijom od obrađenog PP
 • Futrovanje obrađenim PP i PVC folijama
HIGIJENSKI I TOALET PAPIR Način primene

Slika Naziv Područe primene Ručno Valjak Disk Dizna
PACOL – A
 • Lepljenje početnog listića toalet papira
PACOL – AK
 • Lepljenje završnog listića toalet papira
PACOL – 70 T
 • Lepak za vlažnu mašinsku laminaciju toalet papira, ubrusa i sl.
PACOL – 95
 • Izrada spiralno motane ambalaže – dozni visoke čvrstoće
 • Lepljenje omotnog papira na karton
PACOL – 95 U
 • Izrada spiralno motanih kartonskih cevi – hilzni („korova“)
PACOL – 95 H
 • Izrada spiralno motanih cevi – hilzni, visoke čvrstoće
KOVERTE Način primene

Slika Naziv Područe primene Ručno Valjak Disk Dizna
PACOL – 120 K
 • Lepak za formiranje koverata (spajanje donjeg preklopa i bočnih strana)
PACOL – 130 K
 • Lepak za klapnu koji se aktivira pritiskom (zatvaranje uklanjanjem zaštitnog materijala)
PACOL – 170 K
 • Lepak za klapnu koji se aktivira vlaženjem
PACOL – 302 K
 • Lepak za lepljenje „prozorčića“ na koverte
PACOFLEX Vodorastvorive flexo boje za:

 • štampu na kovertama
 • toniranje unutrašnje strane koverata
DUVANSKA INDUSTRIJA Način primene

Slika Naziv Područje primene Ručno Valjak Disk Dizna
PACOL – 330
 • Lepljenje cigaret papira – falca
PACOL – 360
 • Lepljenje korka i filter štapića za cigaret papir
Topli lepkovi – PACOMELT Način primene

Slika Naziv Područe primene Ručno Valjak Disk Dizna
PACOMELT – 10
 • Lepljenje nelakiranog i neštampanog papira i kartona
 • Izrada i zatvaranje kutija i kesa od nelakiranog i neštampanog hromokartona, papira i valovite lepenke
PACOMELT – 11
 • lepljenje lakiranog i štampanog papira i kartona
 • lepljenje nelakiranog i neštampanog papira i kartona
PACOMELT – 12
 • Izrada tvrdog i mekog poveza knjiga
 • Lajmovanje u štamparijama i knjigoveznicama
 • Lepljenje knjižnog bloka u kartonske korice
 • Izrada blokova
PACOMELT – 13
 • Izrada tvrdog i mekog poveza knjiga
 • Lajmovanje u štamparijama i knjigoveznicama
 • Lepljenje knjižnog bloka u kartonske korice
 • Izrada blokova
PACOMELT – 14
 • lepljenje polietilenskih supstrata
 • lepljenje poliestarskih supstrata
 • lepljenje drugih sintetičkih materijala

Vododisperzioni lakovi

Karton – Papir Način primene

Slika Naziv Područe primene Ručno Valjak Disk Dizna
PACOLAK – VS
 • Lakiranje i zaštita odštampanih kartona i papira – visokosjajni
PACOLAK – S
 • Lakiranje i zaštita odštampanih kartona i papira – sjajni
PACOLAK – M
 • Lakiranje i zaštita odštampanih kartona i papira – mat

Vodorastvorive flexo boje

Papir – Karton Način primene

Slika Naziv Područe primene Ručno Valjak Disk Dizna
PACOFLEX Štampanje:

 • braon i belih kraft papira, za izradu ambalaže (vreća, kesa…)
 • omotnih papira
 • valovite lepenke za izradu transportnih kutija
EXTENDER
 • Razređivač za pacoflex boje
PACOM doo - Proizvodnja lepkova i boja

PACOM doo

Proizvodnja i uprava:
Pakovraće 63
32102 Čačak
telefon: +381 (0) 32-55-89-600
fax: +381 (0) 32-55-89-600
mobilni: +381 (0) 66-370-400
Prodaja:    +381 (0) 66-370-401
                    milun@pacom.rs
                    ivan@pacom.rs
 
Predstavništvo Beograd:
Milorada Bate Mihailovića 8
11210 Beograd
telefon: +381 (0) 11-271-76-78
Prodaja: +381 (0) 66-370-403
                beograd@pacom.rs
Kontakt

Vesti

Lokacija