PODRUČJE PRIMENE:
PACOLAK-VS se primenjuje za lakiranje:
– štampanih i neštampanih hromokartona
– etiketnih papira
– kartona i kraft papira

ISPITIVANJA:
Lak ¡e ispitan na zdravstvenu ispravnost (SI. list SFRJbr. 53/91 i SI. list SRJ br. 24/94, 28/96,37/02). Lak je primenljiv za lakiranje ambalaže za prehrambenu industriju.

EKOLOŠKE INFORMACIJE:
Nema poznatih ekotoksikoloških efekata.
Ne ispuštati u kanalizaciju.

ROK UPOTREBE: 6 meseci

NAČIN UPOTREBE:
Lak se primenjuje direktnim doziranjem u rezervoar na štamparskoj mašini ili na valjcima za lakiranje. Sušenje laka se vrši vazduhom u slučaju rada na štamparskoj mašini ili toplim vazduhom kada se radi na valjcima za lakiranje. Deo neupotrebljenog laka uvek držati u zatvorenoj ambalaži kako bi se izbeglo sušenje. Nakon završenog rada štamparska mašina i valjci se peru vodom.

OPTIMALNI USLGVILAKIRANJA:
Temperatura radne prostorije, papira i laka 18-25°C.
Relativna vlažnost vazduha 60-75%.

PODACI 0 SIGURNOSTI:
Lak je nezapaljiv, ne sadrži opasne i štetne materije i bezopasan je po ljudsko zdravlje.

SKLADIŠTENJE:
Lak skladištiti na temperaturi 5 – 30″C
Čuvati od smrzavanja!

PROIZVODI

Kontakt

Telefon : 032/55-89-600
Fax : 032/55-89-601
Emailpacom@EUnet.rs