PODRUČJE PRIMENE:

PACOFLEX boje se primenjuje za štampanje:
– braon i belih kraft papira za izradu ambalaže (kese, vreće i dr.)
– omotnih papira
– valovite lepenke za izradu kutija
– upijajućih – nepremaznih papira i kartona

ISPITIVANJA:
Boje su ispitane na zdravstvenu ispravnost (SI. list SFRJ br. 53/91 i SI. list SRJ br. 24/94, 28/96,37/02). Boje su primenljive za štampanje ambalaže za prehrambenu industriju.

EKOLOŠKE INFORMACIJE:
Nema poznatih ekotoksikoloških efekata.
Ne ispuštati u kanalizaciju.

ROK UPOTREBE: 6 meseci

NAČIN UPOTREBE:
Pre upotrebe boju dobro promešati. Štampanje se obavlja na štamparskim mašinama tehnikom flexo štampe. Deo neupotrebljene boje uvek držati u zatvorenoj ambalgži kako bi se izbeglo sušenje. Nakon završenog rada mašina se pere vodom.

OPTIMALNI USLOVI ŠTAMPANJA:
Temperatura radne prostorije, papira i boje 18-25’C.
Relativna vlažnost vazduha 60-75%.

PODACI 0 SIGURNOSTI:
Boje su nezapaljive, ne sadrže opasne i štetne materije i bezopasne su po ljudsko zdravlje.

SKLADIŠTENJE:
Boje skladištiti na temperaturi 5 – 30″
Čuvati od smrzavanja!

PROIZVODI

Kontakt

Telefon : 032/55-89-600
Fax : 032/55-89-601
Emailpacom@EUnet.rs