Dobro došli u PACOM

Preduzeće „PACOM“ d.o.o. osnovano je 2000. godine. Osnovna delatnost preduzeća je proizvodnja polivinilacetatnih (PVAc) lepkova za:

  • izradu papirne i kartonske ambalaže, pakovanje i grafičku industriju
  • lepljenje parketa i podnih obloga
  • drvnu industriju,

koja je vremenom proširena i na komplementarne proizvodnje:

  • vodorastvornih flexo štamparskih boja za štampanje braon i belih kraft papira, kartona, valovite lepenke i drugih upijajućih podloga
  • vodorastvornih flexo štamparskih boja za štampanje neupojnih (plastičnih) folija – PE, PP…
  • vododisperzionih zaštitnih ofset lakova (OPV)
  • vodobaznih poliuretanskih lakova za parket
  • želatinskih lepkova
  • toplih lepkova

Stalna usredsređenost na kvalitet, razvoj novih proizvoda i tehnički servis sa jedne strane, i logistika i pristupačne cene sa druge strane, dovela je do velike zastupljenosti naših proizvoda na tržištu Srbije ali i Crne Gore, Hrvatske, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Mađarske, Rumunije, Bugarske, Albanije…

Proizvodnja naših proizvoda zasnovana je na primeni vodenih sistema, bez rastvarača i opasnih materija čime je štetan uticaj u procesu proizvodnje i primene naših proizvoda na životnu sredinu sveden na minimum.

„PACOM“ doo poseduje sertifikat Excellent SME.