„PACOM“ doo svojom opredeljenošću za dosledno sprovođenje sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:2008 postavlja ciljeve:

 • da bude vodeća organizacija u grupi proizvođača lepova, vodorastvornih boja i lakova u zemlji;

 • da svoje mesto na tržištu obezbedi visokim kvalitetom proizvoda, uvažavajući zahteve i očekivanja kupaca;

 • da dobrim partnerskim odnosima sa isporučiocima obezbedi stalan i visok kvalitet ulaznih komponenti;

 • stalnu modernizaciju opreme i obuku kadrovu;

 • lidersku ulogu rukovodstva;

 • stalno povećavanje efikasnosti i efektivnosti svih procesa rada;

 • profitabilnost ukupnog poslovanja;

 • smanjivanje troškova poslovanja uz nastojanje svih zaposlenih da svoje obaveze urade na vreme i dobro; prvi put i svaki put;

 • odlučivanja na osnovu prikupljenih i analiziranih podataka koji se odnose na procese;

 • partnerski odnos sa korisnicima;

 • da praćenjem i primenom zakonskih propisa doprinese očuvanju i unapređenju životne sredine i zdravlja ljudi;

 • da se poboljšavanjem uslova rada, povećanjem standarda i podizanjem svesti zaposlenih o uticaju njihovih aktivnosti, kao i podizanjem njihove privrženosti organizaciji obezbedi kontinualno poboljšanje sistema i povećanje profita;

 • da se stalnim praćenjem i usvajanjem novih tehnologija obezbedi konstantan razvoj što pruža mogućnosti otvaranja novih radnih mesta;

 • postizanje i održavanje različitosti u ponudi.