PODRUČJE PRIMENE:

PACOFIX-5 se primenjuje za:

– lepljenje tvrdog drveta (posebno za lepljenje stolica), kao i za druga montažna i površinska lepljenja.

OPTIMALNI USLOVILEPUENJA:

Pritisak lepljenja: 0,2-1 MPa Vreme presovanja: 10-120 min.

Vlažnost drveta: 8-12 %

Temperatura lepka, drveta i okoline: 18-25’C Vlažnost vazduha: 60-70 %

Količina nanosa lepka: 150-200 g/mJ Obrada zalepljenih delova može se vršiti nakon 24h.

EKOLOŠKE INFORMACIJE:

Biorazgradivost: preko 801 Nema štetne efekte na okolinu.

ROK UPOTREBE: 6 meseci

NAČIN UPOTREBE:

Pre upotrebe lepak promešati i nanositi ravnomerno na površine koje se lepe mašinski ili ručno. Površina na koju se nanosi lepak mora biti prethodno pripremljenja, glatka, suva, bez prašine i masnoće. Deo neupotrebljenog lepka uvek držati u zatvorenoj ambalaži kako bi se izbeglo sušenje. Nakon završenog rada mašino i oprema se peru vodom, ier se osušeni film lepka može skinuti samo mehaničkim putem.

ISPITIVANJA:

Lepak je ispitan no zdravstvenu ispravnost (SI. list SFRJbr. 53/91 i SI. list SRJ br. 24/94,

28/96,37/02). Lepak zadovoljava zahteve standarda SRPS H.K2.021 za tip lepka 5.

PODACI O SIGURNOSTI:

Lepak je nezapaljiv, ne sadrži opasne i štetne materije i bezopasan je po ljudsko zdravlje.

SKLADIŠTENJE:

Lepak skladištiti na temperaturir

Čuvati od smrzavanje1

PROIZVODI

Kontakt

Telefon : 032/55-89-600
Fax : 032/55-89-601
Emailpacom@EUnet.rs