PODRUČJE PRIMENE:

PACOGEL-20 je želotinski lepak koji se primenjuje za:
– oblepljivanje kutija i registratora papirom i kartonom;
– kasiranje valovite lepenke hromo-kartonom;
– lepljenje nelakiranog i neštampanog papira i kartona.

OPTIMALNI USLOVI PRIMENE:
Radna temperatura lepka: 55-65”C. Temperatura okoline i papira: 18-25″C.

ISPITIVANJA:
Svaka šarža lepka se ispituje u laboratoriji proizvođača po standardnim metodama.

NAČIN UPOTREBE:
Lepak sipati u sistem za nanošenje želatinskog lepka. Temperaturu podesiti u opseg 55 – 65 °C.
Lepak nanositi ravnomerno u tankom sloju na površine koje se lepe valjkom ili diskom. Odmah nakon nanošenja lepka obrazovati zalepljeni spoj.

• PODACI 0 SIGURNOSTI:

Lepak je nezapaljiv i ne predstavlja opasnost po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

PROIZVODI

Kontakt

Telefon : 032/55-89-600
Fax : 032/55-89-601
Emailpacom@EUnet.rs
PACOM doo - Proizvodnja lepkova i boja

PACOM doo

Proizvodnja i uprava:
Pakovraće 63
32102 Čačak
telefon: +381 (0) 32-55-89-600
fax: +381 (0) 32-55-89-600
mobilni: +381 (0) 66-370-400
Prodaja:    +381 (0) 66-370-401
                    milun@pacom.rs
                    ivan@pacom.rs
 
Predstavništvo Beograd:
Milorada Bate Mihailovića 8
11210 Beograd
telefon: +381 (0) 11-271-76-78
Prodaja: +381 (0) 66-370-403
                beograd@pacom.rs
Kontakt

Vesti

Lokacija