PODRUČJE PRIMENE:

PACOL100 se primenfuje za:
– lepljenje nelakiranog i neštampanog papira I kartona
– izradu i zatvaranje kutija i kesa od nelakiranog i neštampanog hromokartona, papira i valovite lepenke
– izradu tvrdog poveza knjiga

ISPITIVANJA:
Lepak je ispitan na zdravstvenu ispravnost (SI. list SFRJ br. 53/91 i SI. list SRJ br. 24/94, 28/96, 37/02). Lepak je primenljiv za lepljenje u prehrambenoj industriji.

EKOLOŠKE INFORMACIJE:
Biorazgradivost: preko 80 %.
Nema štetne efekte na okolinu.

ROK UPOTREBE: 6 meseci

NAČIN UPOTREBE:

Pre upotrebe lepak promešati i nanositi na površine koje se lepe mašinski ili ručno. Deo neupotreblienog lepka uvek držati u zatvorenoj ambalaži kako bi se izbeglo sušenje. Nakon završenog rada mašina i oprema se peru vodom, jer se osušeni film lepka može odstraniti mehanički.

OPTIMALNI USLOVILEPUENJA:

Temperatura radne prostorije, papira i lepka 18-25’C.
Relativna vlažnost vazduha 60-75%.

PODACI O SIGURNOSTI:
Lepak je nezapaljiv, ne sadrži opasne i štetne materije i bezopasan je po ljudsko zdravlje.

SKLADIŠTENJE:
Lepak skladištiti na temperaturi 5 – 30°C
Čuvati od smrzavanja!

PROIZVODI

Kontakt

Telefon : 032/55-89-600
Fax : 032/55-89-601
Emailpacom@EUnet.rs
PACOM doo - Proizvodnja lepkova i boja

PACOM doo

Proizvodnja i uprava:
Pakovraće 63
32102 Čačak
telefon: +381 (0) 32-55-89-600
fax: +381 (0) 32-55-89-600
mobilni: +381 (0) 66-370-400
Prodaja:    +381 (0) 66-370-401
                    milun@pacom.rs
                    ivan@pacom.rs
 
Predstavništvo Beograd:
Milorada Bate Mihailovića 8
11210 Beograd
telefon: +381 (0) 11-271-76-78
Prodaja: +381 (0) 66-370-403
                beograd@pacom.rs
Kontakt

Vesti

Lokacija