PODRUČJE PRIMENE:
PACOLAK-VS se primenjuje za lakiranje:
– štampanih i neštampanih hromokartona
– etiketnih papira
– kartona i kraft papira

ISPITIVANJA:
Lak ¡e ispitan na zdravstvenu ispravnost (SI. list SFRJbr. 53/91 i SI. list SRJ br. 24/94, 28/96,37/02). Lak je primenljiv za lakiranje ambalaže za prehrambenu industriju.

EKOLOŠKE INFORMACIJE:
Nema poznatih ekotoksikoloških efekata.
Ne ispuštati u kanalizaciju.

ROK UPOTREBE: 6 meseci

NAČIN UPOTREBE:
Lak se primenjuje direktnim doziranjem u rezervoar na štamparskoj mašini ili na valjcima za lakiranje. Sušenje laka se vrši vazduhom u slučaju rada na štamparskoj mašini ili toplim vazduhom kada se radi na valjcima za lakiranje. Deo neupotrebljenog laka uvek držati u zatvorenoj ambalaži kako bi se izbeglo sušenje. Nakon završenog rada štamparska mašina i valjci se peru vodom.

OPTIMALNI USLGVILAKIRANJA:
Temperatura radne prostorije, papira i laka 18-25°C.
Relativna vlažnost vazduha 60-75%.

PODACI 0 SIGURNOSTI:
Lak je nezapaljiv, ne sadrži opasne i štetne materije i bezopasan je po ljudsko zdravlje.

SKLADIŠTENJE:
Lak skladištiti na temperaturi 5 – 30″C
Čuvati od smrzavanja!

PROIZVODI

Kontakt

Telefon : 032/55-89-600
Fax : 032/55-89-601
Emailpacom@EUnet.rs
PACOM doo - Proizvodnja lepkova i boja

PACOM doo

Proizvodnja i uprava:
Pakovraće 63
32102 Čačak
telefon: +381 (0) 32-55-89-600
fax: +381 (0) 32-55-89-600
mobilni: +381 (0) 66-370-400
Prodaja:    +381 (0) 66-370-401
                    milun@pacom.rs
                    ivan@pacom.rs
 
Predstavništvo Beograd:
Milorada Bate Mihailovića 8
11210 Beograd
telefon: +381 (0) 11-271-76-78
Prodaja: +381 (0) 66-370-403
                beograd@pacom.rs
Kontakt

Vesti

Lokacija