DVOKOMPONENTNI POLIURETANSKI LEPAK ZA PARKET

PODRUČJE PRIMENE:
PACOLIT-PU se primenjuje za lepljenje klasičnog parketa (dužine preko 600 mm), jednoslojnog parketa, dvoslojnog parketa, (dužine 600 – 1200 mm), troslojnog parketa, mozaik i egzotičnog parketa.

OPTIMALNI USLOVI LEPLJENJA

Dozvoljeni sadržaj vlage u betonu max 3%, u parketu 8-10 %; Temperatura lepka, drveta i okoline: min. 10oC; Relativna vlažnost vazduha: 65 – 75 %; Potrošnja lepka (zavisno od podloge): 1,2 – 1,5 kg/m2. Dalju obradu parketa vršiti nakon 24 časa.

NAČIN UPOTREBE:
Podloga treba da bude čvrsta, glatka, bez prašine i masnoće. U slučaju jako poroznih podoga koje stvaraju prašinu, preporučuje se upotreba prajmera PACOLIT-PR 30.
Pre upotrebe komponentu B sipati u kompo-nentu A i dobro homogenizovati. Mešanje komponenti vršiti mašinski 3-5 min na 300 o/min. Ne vršiti ručno mešanje. Ne menjati odnos mešanja komponenti A i B, jer će to dovesti do lošeg kvaliteta lepka. Na pripremljenu podlogu lepak se nanosi ravnomerno nazubljenom špahtlom npr. tip B3. Podne obloge postavljati odmah na svež lepak. Vreme obrade od mešanja komponenti do početka vezivanja iznosi oko 60 min. Nakon završenog rada alat se pere rastvaračem pre nego što lepak osuši.

PODACI O SIGURNOSTI:
Lepak ne sadrži organske rastvarače, pa je rizik od isparenja zanemarljiv. Komponenta B sadrži izocijanate pa se pri radu pridržavati dole navedenih uputstava.

SKLADIŠTENJE:
Lepak skladištiti na temperaturi 5 – 30oC čuvati od smrzavanja!
Čuvati od vlage!

PROIZVODI

Kontakt

Telefon : 032/55-89-600
Fax : 032/55-89-601
Emailpacom@EUnet.rs
PACOM doo - Proizvodnja lepkova i boja

PACOM doo

Proizvodnja i uprava:
Pakovraće 63
32102 Čačak
telefon: +381 (0) 32-55-89-600
fax: +381 (0) 32-55-89-600
mobilni: +381 (0) 66-370-400
Prodaja:    +381 (0) 66-370-401
                    milun@pacom.rs
                    ivan@pacom.rs
 
Predstavništvo Beograd:
Milorada Bate Mihailovića 8
11210 Beograd
telefon: +381 (0) 11-271-76-78
Prodaja: +381 (0) 66-370-403
                beograd@pacom.rs
Kontakt

Vesti

Lokacija