PODRUČJE PRIMENE:

PACOLIT LAK 2K se primenjuje za: laklrarije svih vrsto parketa (lamel, klasični, mozaik…), drvenih podova i plute.
Namenjen ¡e za unutrašnju upoterbu.

OPTIMALNI USLOVI LAKIRANJA:

Dozvoljeni sadržaj vlage u drvetu: 8-12 %; Temperatura laka, parketa i okoline: 15 — 25°C Relativna vlažnost vazduha: 65 – 75 %;
Potrošnja laka: 60-100 g/m!
Odnos mešanja komp. AIB (težinski): 10:1;
Sloj laka suv na prašinu nakon: 1,5 h;
Vreme sušenja Između dva nanosa: 4 — 5 h; Konačna čvrstoća nakon: 7 dana.

ISPITIVANJA:
Lak zadovoljava zahteve ISO I ASTM standarda (Ispitan je u IMS-u I laboratorljama BAYER-a) I kao takav se može koristiti za navedeno područje primene.

ROK UPOTREBE: 12 meseti

NAČIN PRIPREME:

Pre upotrebe laka, komponente A i B dovesti na sobnu temperaturu, a zatim polako, u tankom mlazu, sipati komponentu B u komponentu A uz neprestano mešanje (kvalitetno mešanje razviaj potpun sjaj). Nakon 10 minuta promešati, obavezno procediti i lak je spreman za upotrebu. Vreme upotrebe pripremljenog laka je 4 do 5 sati, zavisno od temperature.

NAČIN UPOTREBE:

Drveni pod mora biti suv i očišćen od ulja, masti, voskova, silikona i prašine, a zatim prebrušen brusnim papirom 180 – 220 ili mrežicom 220. Posle brušenja ćelu površinu usisati i prebrisati antistatik krpom, a zatim, ravnomerno, naneti sloj laka mikrofiber valjkom. Vreme sušenja iaka, zavisno od temperature, iznosi 4 do 5 sati. Nakon ručnog brušenja brusnim papirom 220 – 380 ili mašinski mrežicom 220 – 240, naneti drugi sloj loka. Nakon sušenja od 4 do 5 sati fino izbrusiti površinu ručno brusnim papirom 220 – 380 ili mašinski mrežicom 220 – 240 i naneti završni sloj lako.

Nakon upotrebe, alat se pere vodom, jer se osušeni film loka može odstraniti samo mehaničkim putem.

PODACI O SIGURNOSTI:

Lak je nezapaljiv, ima nizak nivo isparljivih organskih materija (VOC) u skladu sa EU normama i ne sadrži N-metil-pirolidon (NMP).

SKLADIŠTENJE:

Lak skladlštltl na temperaturi od 5 do 30 °C Čuvati od smrzavanja! šj§£

PROIZVODI

Kontakt

Telefon : 032/55-89-600
Fax : 032/55-89-601
Emailpacom@EUnet.rs
PACOM doo - Proizvodnja lepkova i boja

PACOM doo

Proizvodnja i uprava:
Pakovraće 63
32102 Čačak
telefon: +381 (0) 32-55-89-600
fax: +381 (0) 32-55-89-600
mobilni: +381 (0) 66-370-400
Prodaja:    +381 (0) 66-370-401
                    milun@pacom.rs
                    ivan@pacom.rs
 
Predstavništvo Beograd:
Milorada Bate Mihailovića 8
11210 Beograd
telefon: +381 (0) 11-271-76-78
Prodaja: +381 (0) 66-370-403
                beograd@pacom.rs
Kontakt

Vesti

Lokacija