FABRIKA LEPKOVA, BOJA I LAKOVA

LEPKOVI, FLEXO BOJE, LAKOVI

PACOL

PACOFLEX

PACOFOIL

PACOGEL

PACOLIT LAK

PACOMELT

za papirnu i kartonsku ambalažu, pakovanje i grafičku industriju

LEPKOVI, LAKOVI, BOJE

za parket i drvo

FABRIKA LEPKOVA, BOJA I LAKOVA

Sa Vama od 2000. godine

Mislimo na ekologiju!

Proizvodnja naših proizvoda zasnovana je na primeni vodenih sistema, bez rastvarača i opasnih materija čime je štetan uticaj u procesu proizvodnje i primene naših proizvoda na životnu sredinu sveden na minimum.